25 thg 3, 2007

MỘT CHÚT BÌNH YÊN [music]
Bình yên một thoáng cho tim mềm


Bình yên ta vào đêm 

Bình yên để đóa hoa ra chào 
Bình yên để trăng cao 
Bình yên để sóng nâng niu bờ 
Bình yên không ngờ 
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.


Bình yên để gió đưa em về 

Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình 
Chờ nghe tình lung linh 
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng 
Mừng em đã biết xót thương tình yêu


Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa

Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau 
Như một câu hát ứa ra từ tim 
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên 
Để quên hết khó khăn chia lìa


Bình yên một thóang cho tim mềm

Bình yên ta vào đêm 
Bình yên để đóa hoa ra chào 
Bình yên để trăng cao 
Bình yên để sóng nâng niu bờ 
Bình yên không ngờ 
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên...