14 thg 4, 2007

ĐỊNH MỆNH

Sẽ có một ngày định mệnh sẽ cho anh gặp em ...