27 thg 9, 2007

Entry for September 27, 2007

Lâu rồi không viết, hôm nay có nhiều tâm trạng và suy nghĩ nhưng vẫn thấy trong mình một khoảng trống. Ngủ nướng như mọi ngày, dậy bật máy tính nghe tin cầu cần thơ sập..., vào chạy quanh blogs một vòng và lại rước vào người một mớ suy nghĩ khác. Ranh giới của mọi thứ thật là mong manh, giữa sống và chết, giữa tốt và xấu,... Einstein có lẽ là người hiểu điều này nhất??? Ngủ để ngấm nghĩ vậy!