8 thg 6, 2013

CHUYỆN CUỐI TUẦN CỦA ỦN

Hôm nay mẹ Sumi và mẹ của Nấm mang hai chị Sumi và Nấm qua thăm Ủn. Nhìn Nấm sắc sảo nét nào ra nét đó và đặc biệt là dễ bị dụ bới đồ ăn :D. Còn Sumi thì tóc thiệt là dày được mẹ làm điệu bằng 2 cái nơ nhìn thật là nhu mì như gái Nhật. Ủn nhỏ nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tóc thì lơ thơ vài cọng. Chuyện cuối tuần của ba nàng như trên ^.^