18 thg 6, 2013

CỰU THÀNH VIÊN BKPRO - VIẾT TIẾP CỔ TÍCH VỚI NGÂN HÀNG SỮA MẸ

Bài viết về hai ba con và ngân hàng sữa mẹ trên báo in Cảnh sát toàn cầu. 
(Click vào hình và click phóng to để đọc bài hoặc đọc tại link)