23 thg 5, 2014

SỰ THẬT VỀ BỘ ẢNH GÀ TRỐNG NUÔI CON GÂY HOT

Xin sữa mẹ và cho con bú

Cho ỦN ăn

ỦN đi bơi:

Ba ỦN làm gì?

ỦN vẽ tranh:

ỦN đi biểu tình:

ỦN là gái hay là trai?

Ai chụp hình chi ba con: