8 thg 3, 2007

NƠI ẤY MỘT MIỀN QUÊ

Hình cũ bị mất nên post hình năm ngoái
An Phú Tân - Cầu Kè - Trà Vinh